Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thuỷ nội địa

Ngày đăng: 15:13 03-05-2019 | 4664 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thuỷ nội địa,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư quy định về công tác nạo vét tu luồng đường thuỷ nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước, tổ chức thực hiện nạo vét trong vùng nước đường thuỷ nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm và các quy định có liên quan khác về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thuỷ nội địa

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                              

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thuỷ nội địa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định chi tiết về các yêu cầu đối với công tác thi công, công tác môi trường; trình tự, hình thức thực hiện các hoạt động: (i) nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước, (ii) hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến hoạt động nạo vét duy tu trong vùng nước đường thuỷ nội địa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải cùng bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Du thao Thong tu quy dinh viec to chuc hoat dong nao vet trong vung nuoc duong thuy noi dia

Ngày nhập

03/05/2019

Đã xem

4664 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

03/05/2019

Đã xem

4664 lượt xem

CV xin yk DT TT quy dinh viec to chuc hoat dong nao vet trong vung nuoc duong thuy noi dia

Ngày nhập

03/05/2019

Đã xem

4664 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com