Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi về trang bị, quản lý, vận hành an toàn hoạt động máy ATM

Ngày đăng: 17:20 14-12-2018 | 14555 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp cung ứng dịnh vụ thanh toán, cung ứng dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy ATM,

Phạm vi điều chỉnh

Định nghĩa về ATM; thủ tục thông báo NHNN khi thực hiện lắp đặt, thay đổi, tháo dỡ ATM; đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ, quy định về vận hành hệ thống ATM

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động – ATM (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định: định nghĩa về ATM; thủ tục thông báo NHNN khi thực hiện lắp đặt, thay đổi, tháo dỡ ATM; đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ, quy định về vận hành hệ thống ATM… Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp cung ứng dịnh vụ thanh toán, cung ứng dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy ATM.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản So sánh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/12/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

DT TT quan ly van hanh may ATM

Ngày nhập

14/12/2018

Đã xem

14555 lượt xem

Ban so sanh DT TT quan ly van hanh may ATM

Ngày nhập

14/12/2018

Đã xem

14555 lượt xem

CV xin YK DT TT may ATM

Ngày nhập

14/12/2018

Đã xem

14555 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com