Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về Hội đồng tư vấn cấp phép kinh doanh chất gây nghiện, chất hướng thần

Ngày đăng: 15:08 29-12-2017 | 1752 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Thành viên Hội đồng tư vấn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ bảo quản, thử thuốc đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

Phạm vi điều chỉnh

Hội đồng tư vấn cấp phép kinh doanh chất gây nghiện, chất hướng thần

Tóm lược dự thảo

Chi tiết nội dung dự thảo xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Y tế

Phiên bản 1

Ngày nhập

29/12/2017

Đã xem

1752 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com