Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký lưu hành thuốc sản xuất gia công

Ngày đăng: 08:50 22-01-2019 | 25266 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động gia công thuốc tại Việt Nam., , ,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung, thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc gia công để lưu hành tại Việt Nam và để xuất khẩu.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về đăng kí thuốc sản xuất gia công (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo gồm các quy định về sản xuất gia công thuốc (bên đặt gia công, bên nhận gia công, bản thỏa thuận, đăng kí lưu hành thuốc …), hồ sơ đăng ký thuốc sản xuất gia công. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất thuốc tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/02/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định về đăng kí thuốc sản xuất gia công

Ngày nhập

22/01/2019

Đã xem

25266 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký gia công thuốc

Ngày nhập

22/01/2019

Đã xem

25266 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký gia công thuốc

Ngày nhập

22/01/2019

Đã xem

25266 lượt xem

Phiên bản 3

Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký gia công thuốc

Ngày nhập

22/01/2019

Đã xem

25266 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com