Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Ngày đăng: 14:36 16-07-2019 | 20290 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hàng hóa, phương tiện...,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: thu thập và xây dựng hệ thống thông tin quản rủi ro; tiêu chí đánh giá tuân thủ; phân loại mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; áp dụng các chế độ quản lý, biện pháp kiểm tra phù hợp với từng mức độ rủi ro …Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hang hóa, phương tiện…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/08/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

16/07/2019

Đã xem

20290 lượt xem

Danh mục hành vi

Ngày nhập

16/07/2019

Đã xem

20290 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/07/2019

Đã xem

20290 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

16/07/2019

Đã xem

20290 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com