Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP trong sản xuất thuốc từ dược liệu

Ngày đăng: 10:23 06-01-2016 | 2397 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) trong sản xuất thuốc từ dược liệu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến khi ban hành Thông tư sẽ tác động đến các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động sản xuất thuốc từ dược liệu, thuốc gia truyền, thuốc cổ phương liên quan đến: hệ thống chất lượng, quản lý rủi ro chất lượng, nhân sự, nhà xưởng; sản xuất, điều kiện vệ sinh; kiểm tra chất lượng…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 27/01/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Phụ lục 2 Thông tư hướng dẫn việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) trong sản xuất thuốc từ dược liệu

Ngày nhập

06/01/2016

Đã xem

2397 lượt xem

Gợi ý góp ý Thông tư hướng dẫn việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) trong sản xuất thuốc từ dược liệu

Ngày nhập

06/01/2016

Đã xem

2397 lượt xem

Phụ lục 1 Thông tư hướng dẫn việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) trong sản xuất thuốc từ dược liệu

Ngày nhập

06/01/2016

Đã xem

2397 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) trong sản xuất thuốc từ dược liệu

Ngày nhập

06/01/2016

Đã xem

2397 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com