Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày đăng: 16:57 26-03-2020 | 7415 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

đối tượng đăng ký thuế; cấu trúc mã số thuế; việc sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế; trình tự, thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: đối tượng đăng ký thuế; cấu trúc mã số thuế; việc sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế; trình tự, thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế (bao gồm đăng ký thuế lần đầu; thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; chấm dứt hiệu lực mã số thuế…). Dự kiến văn bản sẽ có tác động toàn diện và ảnh hưởng lớn tới hoạt động liên quan đến thuế của các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh trong tất cả các ngành nghề sản xuất đầu tư kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bảng So sánh được đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/4/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

26/03/2020

Đã xem

7415 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày nhập

26/03/2020

Đã xem

7415 lượt xem

Biểu mẫu kèm theo

Ngày nhập

26/03/2020

Đã xem

7415 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com