Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa; quản lý bảo lãnh hướng dẫn Nghị định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh hải quan ASEAN

Ngày đăng: 16:14 08-04-2019 | 3893 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa, ,

Phạm vi điều chỉnh

Chỉ tiêu thông tin hướng dẫn khai báo hàng hóa quá cảnh trên hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN; Quy định về Thư bảo lãnh; Mẫu chứng từ áp dụng trong chế đội ưu tiên đối với doanh nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa; về quản lý bảo lãnh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định một số nội dung về: Chỉ tiêu thông tin hướng dẫn khai báo hàng hóa quá cảnh trên hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (gọi tắt là ACTS); Quy định về Thư bảo lãnh; Mẫu chứng từ áp dụng trong chế đội ưu tiên đối với doanh nghiệp … Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/04/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định về thủ tục quá cảnh hải quan ASEAN

Ngày nhập

08/04/2019

Đã xem

3893 lượt xem

CV xin ý kiến góp ý doanh nghiệp

Ngày nhập

08/04/2019

Đã xem

3893 lượt xem

Phiên bản 2

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com