Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm

Ngày đăng: 11:12 09-03-2019 | 1386 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp kinh doanh dược - mỹ phẩm,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư ban hành danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm

Tóm lược dự thảo

Nội dung kính mời xem tại file đính kèm.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

09/03/2019

Đã xem

1386 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com