Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) trong Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm

Ngày đăng: 11:41 09-04-2019 | 2516 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư bãi bỏ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) trong Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ có tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết nay. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Ngày nhập

09/04/2019

Đã xem

2516 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư bãi bỏ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Ngày nhập

09/04/2019

Đã xem

2516 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com