Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thống đốc NHNN ban hành, liên tịch ban hành

Ngày đăng: 16:44 27-03-2019 | 16932 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực hoạt động tài chính ngân hàng

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư bãi bỏ

Ngày nhập

27/03/2019

Đã xem

16932 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com