Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng - VIB OnlineVIB Online
Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày đăng: 10:30 07-11-2018 | 5310 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

DN Khoáng sản trên địa bàn Tỉnh Cao Bằng,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đang xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và lấy ý kiến của các doanh nghiệp là đối tượng tác động của dự thảo.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Phiên bản 1

Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày nhập

07/11/2018

Đã xem

5310 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com