Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam đối với phán quyết của Trọng tài nước ngoài và bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài

Ngày đăng: 17:21 18-07-2019 | 2160 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Tòa án nhân dân tối cao

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý và cácác doanh nghiệp khác tham gia tố tụng dân sự,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Toà án nhân dân tối cao đang xây dựng 02 Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam đối với: (i) phán quyết của Trọng tài nước ngoài và (ii) bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài tại Toà án cấp sơ thẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: điều kiện xem xét công nhận, các trường hợp đương nhiên được công nhận và không được xem xét công nhận, hồ sơ và thời hiệu yêu cầu công nhậnđối với phán quyết của Trọng tài nước ngoài và bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài tại Toà án cấp sơ thẩm. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý và các doanh nghiệp khác tham gia tố tụng dân sự.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/08/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửitrước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

18/07/2019

Đã xem

2160 lượt xem

Dự thảo Nghị quyết công nhận bản án nước ngoài

Ngày nhập

18/07/2019

Đã xem

2160 lượt xem

Dự thảo Nghị quyết công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài

Ngày nhập

18/07/2019

Đã xem

2160 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com