Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế

Ngày đăng: 16:55 02-05-2019 | 1549 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về quản lý đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                              

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo tập trung sửa đổi các quy định về: hàng hoá bán tại cửa hàng miễn thuế; đồng tiền dùng trong giao dịch miễn thuế và các thủ tục, công tác giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế…  Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

02/05/2019

Đã xem

1549 lượt xem

CV xin y kien DT ND sd ND 167/2016/NĐ-CP

Ngày nhập

02/05/2019

Đã xem

1549 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com