Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày đăng: 09:22 18-09-2019 | 24513 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tài chính, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi:Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

         Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền(sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung: đối tượng áp dụnglà tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; sửa đổi quy định về  tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợicuối cùng; phân loạikhách hàng của tổ chức tín dụng  theomức rủi ro; chia sẻ thôngtin, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có liên quan đến hoạt động phạm tội; …Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tài chính, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình, Bản thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 04/10/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

18/09/2019

Đã xem

24513 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

18/09/2019

Đã xem

24513 lượt xem

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

18/09/2019

Đã xem

24513 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

18/09/2019

Đã xem

24513 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com