Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Ngày đăng: 08:58 25-05-2018 | 1222 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cơ sở y tế, Doanh nghiệp sản xuất, lưu hành, mua bán, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế,

Phạm vi điều chỉnh

Dịch vụ trang thiết bị y tế, sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: định nghĩa trang thiết bị y tế; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị quản lý và chất lượng của cơ sở sản xuất; giấy phép nhập khẩu; hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước. Dự kiến văn bản sẽ có tác động tới các cơ sở y tế, doanh nghiệp sản xuất, lưu hành, mua bán, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/6/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Du thao Nghi dinh

Ngày nhập

25/05/2018

Đã xem

1222 lượt xem

Bang tong hop so sanh noi dung sua doi

Ngày nhập

25/05/2018

Đã xem

1222 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com