Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu (phiên bản 2020)

Ngày đăng: 10:05 24-11-2020 | 349 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải qua đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất và sửa đổi thời hạn lập giấy chứng nhận giám định/ biên bản xác nhận trong hồ sơ giảm thuế xuất nhập khẩu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu (phiên bản 2020)[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với Dự thảo phiên bản năm 2018, Dự thảo dự kiến bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải qua đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuấtsửa đổi thời hạn lập giấy chứng nhận giám định/ biên bản xác nhận trong hồ sơ giảm thuế xuất nhập khẩu. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Phụ lục và Báo cáo giải trình được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Trước đó, Dự thảo này đã được xây dựng và lấy ý kiến năm 2018, tại đường link http://vibonline.com.vn/du_thao/nghi-dinh-sua-doi-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-luat-thue-xuat-khau-nhap-khau.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP về thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày nhập

24/11/2020

Đã xem

349 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP về thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày nhập

24/11/2020

Đã xem

349 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

24/11/2020

Đã xem

349 lượt xem

Báo cáo giải trình

Ngày nhập

24/11/2020

Đã xem

349 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com