Theo dõi (1)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng kí quốc tịch và đăng kí các quyền đối với tàu bay

Ngày đăng: 11:08 13-06-2018 | 388 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

DN kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng không, mua, bán tàu bay,

Phạm vi điều chỉnh

Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng không, mua, bán tàu bay

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi một số nội dung trọng tâm như: yêu cầu và điều kiện đăng ký quốc tịch tàu bay đã qua sử dụng; thủ tục đăng kí tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, cấp lại giấy chứng nhận đăng kí quốc tịch, xóa đăng kí quốc tịch, đăng kí quyền sở hữu, xuất khẩu tàu bay; thủ tục đăng kí văn bản IDERA Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng không; mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu tàu bay.  

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/6/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

DT Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 68/2015/NĐ-CP

Ngày nhập

13/06/2018

Đã xem

388 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com