Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch

Ngày đăng: 14:09 22-01-2013 | 2527 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

NGHỊ ĐỊNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động

văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch

________________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch.

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.     Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; hình thức xử phạt, mức xử phạt; thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

2.     Vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch là những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

3.     Vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Vi phạm quy định về hoạt động điện ảnh;

b) Vi phạm quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

c) Vi phạm quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

d) Vi phạm quy định về hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật;

đ) Vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo;

e) Vi phạm quy định về hoạt động di sản văn hóa; thư viện; bảo vệ và phát huy giá trị công trình văn hóa, nghệ thuật;

g) Vi phạm quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh và sản phẩm văn hóa;

h) Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động thể dục, thể thao;

i) Vi phạm quy định về hoạt động thể thao thành tích cao;

k) Vi phạm quy định về hoạt động, kinh doanh, dịch vụ thể dục, thể thao;

l) Vi phạm quy định về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, kinh doanh vận chuyển khách du lịch;

m) Vi phạm quy định về kinh doanh lưu trú du lịch;

n) Vi phạm quy định về xúc tiến du lịch;

o) Vi phạm các quy định về hoạt động du lịch khác;

p) Cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính.

4.     Các hành vi vi phạm hành chính khác về hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch không quy định tại Nghị định này thì được áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch trên lãnh thổ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3 Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

1.     Hình thức xử phạt chính:

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a)     Cảnh cáo;

b)    Phạt tiền;

c)     Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d)    Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây được gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);

2.     Hình thức xử phạt bổ sung:

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại các điểm c và d khoản 1 Điều này trong trường hợp các hình thức xử phạt này không được áp dụng như hình thức xử phạt chính.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả và biện pháp khác được quy định cụ thể tại Phần thứ hai của Nghị định này.

4. Mức tiền phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này được áp dụng cho cá nhân; trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính thì mức tiền phạt cụ thể bằng 02 lần mức tiền phạt áp dụng cho cá nhân.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch

Ngày nhập

22/01/2013

Đã xem

2527 lượt xem

Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch

Ngày nhập

22/01/2013

Đã xem

2527 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch

Ngày nhập

22/01/2013

Đã xem

2527 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com