Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định quy định việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày đăng: 10:43 11-10-2016 | 987 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định điều kiện, quy trình, phương thức phát hành trái phiếu của doanh nghiệp tại thị trường trong nước và quốc tế; cơ chế công bố thông tin và chế độ báo cáo. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có phát hành trái phiếu (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các ngân hàng và các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu…).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 19/10/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Báo cáo đánh giá tác động của DTNĐ về phát hành TPDN

Ngày nhập

11/10/2016

Đã xem

987 lượt xem

Báo cáo tổng kết việc thi hành NĐ

Ngày nhập

11/10/2016

Đã xem

987 lượt xem

Tờ trình về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày nhập

11/10/2016

Đã xem

987 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày nhập

11/10/2016

Đã xem

987 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com