Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe

Ngày đăng: 15:16 09-04-2019 | 11941 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cơ sở đào tạo lĩnh vực y dược, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược phẩm và các cơ sở khác trong lĩnh vực y tế,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực y tế

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại Bộ Y tế đang hoàn thiện việc xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo quy định về nội dung, chương trình đạo tạocấp văn bằng, chứng chỉ cho bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinhDự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở đào tạo lĩnh vực y dược, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược phẩm và các cơ sở khác trong lĩnh vực y tế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/04/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

09/04/2019

Đã xem

11941 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

09/04/2019

Đã xem

11941 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

09/04/2019

Đã xem

11941 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com