Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Ngày đăng: 09:51 27-11-2019 | 7413 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh trong tất cả các ngành nghề sản xuất đầu tư kinh doanh,

Phạm vi điều chỉnh

hồ sơ, thủ tục (kê khai, tính, nộp, hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ thuế); trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; quản lý thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; trách nhiệm cung cấp thông tin của ngân hàng thương mại; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: hồ sơ, thủ tục (kê khai, tính, nộp, hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ thuế); trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; quản lý thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; trách nhiệm cung cấp thông tin của ngân hàng thương mại; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế,...Dự kiến văn bản sẽ có tác động toàn diện và ảnh hưởng lớn tới hoạt động liên quan đến thuế của các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh trong tất cả các ngành nghề sản xuất đầu tư kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/12/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Thuế

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định về Luật Quản lý thuế

Ngày nhập

27/11/2019

Đã xem

7413 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định Luật Quản lý thuế

Ngày nhập

27/11/2019

Đã xem

7413 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định Luật Quản lý thuế

Ngày nhập

27/11/2019

Đã xem

7413 lượt xem

Phụ lục 1- Nội dung về khai thuế

Ngày nhập

27/11/2019

Đã xem

7413 lượt xem

Phụ lục 2- Các biểu mẫu

Ngày nhập

27/11/2019

Đã xem

7413 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com