Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp (31.3.2015)

Ngày đăng: 09:15 13-04-2015 | 1476 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Vui lòng theo dõi chi tiết trong toàn văn Dự thảo.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp (31.3.2015)

Ngày nhập

13/04/2015

Đã xem

1476 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com