Theo dõi (0)

Dự thảo nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dạy nghề về chế độ phụ cấp đối với giáo viên khi dạy thực hành các nghề có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và phụ cấp đặc thù đối với giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật

Ngày đăng: 15:50 14-05-2007 | 859 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dạy nghề về chế độ phụ cấp đối với giáo viên khi dạy thực hành các nghề có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và phụ cấp đặc thù đối với giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật 
 
CHÍNH PHỦ
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo dạng .DOC

Ngày nhập

14/05/2007

Đã xem

859 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com