Theo dõi (5)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Ngày đăng: 11:23 26-06-2020 | 2299 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán,

Phạm vi điều chỉnh

chào bán chứng khoán; thành viên thị trường; niêm yết chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; chứng chỉ hành nghề chứng khoán; quỹ đầu tư, công ty đầu tư; bảo đảm an ninh, an toàn thị trường

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về chào bán chứng khoán; thành viên thị trường; niêm yết chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; chứng chỉ hành nghề chứng khoán; quỹ đầu tư, công ty đầu tư; bảo đảm an ninh, an toàn thị trường… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/7/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

26/06/2020

Đã xem

2299 lượt xem

Toàn văn Dự thảo

Ngày nhập

26/06/2020

Đã xem

2299 lượt xem

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

26/06/2020

Đã xem

2299 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com