Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì xây dựng

Ngày đăng: 16:58 12-11-2020 | 1117 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trong hoạt động thi công và bảo trì công trình xây dựng,

Phạm vi điều chỉnh

quản lý thi công xây dựng công trình về các khía cạnh chất lượng (của thi công, vật liệu sản phẩm, nhà thầu thi công công trình xây dựng…), an toàn, khối lượng, tiến độ, môi trường xây dựng, nghiệm thu và bàn giao công trình, xử lý tranh chấp và vi phạm trong quản lý thi công xây dựng và trật tự xây dựng; bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng; giải quyết sự cố trong thi công và khai thác, sử dụng công trình xây dựng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

     Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định quy định chi tiết về quản lý thi công xây dựng công trình về các khía cạnh chất lượng (của thi công, vật liệu sản phẩm, nhà thầu thi công công trình xây dựng…), an toàn, khối lượng, tiến độ, môi trường xây dựng, nghiệm thu và bàn giao công trình, xử lý tranh chấp và vi phạm trong quản lý thi công xây dựng và trật tự xây dựng; bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng; giải quyết sự cố trong thi công và khai thác, sử dụng công trình xây dựng. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trong hoạt động thi công và bảo trì công trình xây dựng.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

    Toàn văn Dự thảo được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

1117 lượt xem

Dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

1117 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 5 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com