Dự thảo Nghị định tạm ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định tại Nghị định 58 về quản lý hoạt động hàng hải

Ngày đăng: 09:35 03-01-2018 | 1281 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, vào, rời cảng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam ,

Phạm vi điều chỉnh

Hiệu lực của một số quy định tại số Nghị định 58/2017/NĐ-CP

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo

Phiên bản 1

Tờ trình và Dự thảo Nghị định ngưng hiệu lực một số quy định tại Nghị định 58

Ngày nhập

03/01/2018

Đã xem

1281 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com