Theo dõi (0)

Dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày đăng: 17:40 18-07-2013 | 1729 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công An đang soạn thảo Dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).Dự thảo Nghị định một số nội dung quan trọng như:


  1. Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 
  2. Điều kiện và thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú
  3. Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài; cá nhân, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú

Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ có tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến việc người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.

    Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, phù hợp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội góp ý cho Dự thảo Luật (toàn văn Dự thảo Luật và các tài liệu liên quan vui lòng xem file đính kèm). Các góp ý có thể tập trung vào các vấn đề sau:

-        Các quy định về trình tự, thủ tục (điều kiện, thời hạn) đã đủ cụ thể, minh bạch và thuận tiện chưa?

-        Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài đã được quy định hợp lý chưa?

-        Các vấn đề khác dự kiến có thể phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện?

-        Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.

Văn bản góp ý đề nghị gửi trước ngày 03/8/2013 (có thể gửi trước qua fax hoặc email) tới địa chỉ:

Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35770632/04. 35742022 (máy lẻ: 355)

Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mong nhận được ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội để kịp tổng hợp gửi tới Bộ Công an.


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày nhập

18/07/2013

Đã xem

1729 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày nhập

18/07/2013

Đã xem

1729 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày nhập

18/07/2013

Đã xem

1729 lượt xem

Tờ trình Chính phủ Dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày nhập

18/07/2013

Đã xem

1729 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com