Theo dõi (1)

Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày đăng: 16:04 12-04-2019 | 14380 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực sức khỏe

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại Bộ Y tế đang hoàn thiện việc xây dựng Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo sửa đổi các quy định về: đối tượng phải có giấy phép hành nghề; thủ tục cấp và thời hạn có hiệu lực của Giấy phép hành nghề; thủ tục đăng ký hành nghề; điều kiện cấp phép hoạt động và hệ thống tổ chức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hình thức lập hồ sơ bệnh án (giấy và điện tử); phòng ngừa sự cố y khoa… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

12/04/2019

Đã xem

14380 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

12/04/2019

Đã xem

14380 lượt xem

Dự thảo Luật khám bệnh chữa bệnh

Ngày nhập

12/04/2019

Đã xem

14380 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bênh (sửa đổi) (8/9/2022)

Ngày nhập

12/04/2019

Đã xem

14380 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com