Theo dõi (1)

Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày đăng: 11:34 20-12-2019 | 3466 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng các Dự thảo của Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm 01 Nghị quyết của Quốc hội và 01 Nghị định quy định chi tiết thi hành (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo quy định về: đối tượng áp dụng; các trường hợp từ chối cấp bảo lãnh thông quan; thời hạn; số tiền bảo lãnh; thủ tục hải quan và biện pháp xử lý vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm,...Dự kiến các văn bản liên quan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa; doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của các văn bản này, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn các Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/01/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

20/12/2019

Đã xem

3466 lượt xem

Dự thảo đề án

Ngày nhập

20/12/2019

Đã xem

3466 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com