Theo dõi (1)

Dự thảo Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Ngày đăng: 17:18 28-02-2020 | 9255 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu các mặt hàng thuộc Danh mục,

Phạm vi điều chỉnh

Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, gồm: hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá và rượu whisky)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại  quan (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, gồm: hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu[1], thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá và rượu whisky). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu các mặt hàng thuộc Danh mục nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm dưới bài viết. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/03/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Theo Phụ lục I Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Phiên bản 1

Công văn mời góp ý

Ngày nhập

28/02/2020

Đã xem

9255 lượt xem

Dự thảo Quyết định

Ngày nhập

28/02/2020

Đã xem

9255 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com