Theo dõi (1)

Dự thảo 03 Quyết định quy định về kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế đối với: máy thở, máy gây mê kèm thở và dao mổ điện cao tần

Ngày đăng: 16:59 18-02-2021 | 927 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức kiểm định, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng thiết bị y tế nêu trên, các tổ chức kiểm định, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng thiết bị y tế nêu trên,

Phạm vi điều chỉnh

nội dung và quy trình kiểm định

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng 03 Dự thảo Quyết định ban hành quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nội dungquy trình kiểm định an toàn, tính năng kỹ thuật đối với máy thở, máy gây mê kèm thở dao mổ điện cao tần. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức kiểm định, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng các trang thiết bị y tế nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/03/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Quyết định về kiểm định thiết bị y tế

Ngày nhập

18/02/2021

Đã xem

927 lượt xem

Dự thảo Quyết định ban hành quy trình kiểm định đối với dao mổ điện cao tần

Ngày nhập

18/02/2021

Đã xem

927 lượt xem

Dự thảo Quyết định ban hành quy trình kiểm định đối với máy gây mê kèm thở

Ngày nhập

18/02/2021

Đã xem

927 lượt xem

Dự thảo Quyết định ban hành quy trình kiểm định đối với máy thở

Ngày nhập

18/02/2021

Đã xem

927 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Quyết định ban hành quy trình kiểm định đối với Dao mổ điện

Ngày nhập

18/02/2021

Đã xem

927 lượt xem

Dự thảo Quyết định ban hành quy trình kiểm định đối với Máy gây mê kèm thở

Ngày nhập

18/02/2021

Đã xem

927 lượt xem

Dự thảo Quyết định ban hành quy trình kiểm định đối với Máy thở

Ngày nhập

18/02/2021

Đã xem

927 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com