Dự thảo 08 Quy chuẩn Việt Nam đối với thực phẩm và Thông tư ban hành "Danh mục vi chất dinh dưỡng được phép bổ sung vào thực phẩm"

Ngày đăng: 16:21 27-05-2015 | 1766 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm sứ hoặc được tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
2. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với cá đóng hộp.
3. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất hỗ trợ chế biến - dung môi, chất chiết xuất và chế biến.
4. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với đường ăn.
5. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giăm bông.
6. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hương liệu thực phẩm - các chất tạo hương vani.
7. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với kem thực phẩm.
8. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với mật ong.
9. Thông tư ban hành "Danh mục vi chất dinh dưỡng được phép bổ sung vào thực phẩm".

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với kem thực phẩm.

Ngày nhập

27/05/2015

Đã xem

1766 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất hỗ trợ chế biến - dung môi, chất chiết xuất và chế biến.

Ngày nhập

27/05/2015

Đã xem

1766 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với mật ong.

Ngày nhập

27/05/2015

Đã xem

1766 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hương liệu thực phẩm - các chất tạo hương vani.

Ngày nhập

27/05/2015

Đã xem

1766 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm sứ hoặc được tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Ngày nhập

27/05/2015

Đã xem

1766 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với đường ăn.

Ngày nhập

27/05/2015

Đã xem

1766 lượt xem

Thông tư ban hành "Danh mục vi chất dinh dưỡng được phép bổ sung vào thực phẩm".

Ngày nhập

27/05/2015

Đã xem

1766 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với cá đóng hộp.

Ngày nhập

27/05/2015

Đã xem

1766 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giăm bông.

Ngày nhập

27/05/2015

Đã xem

1766 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com