Báo cáo đánh giá, so sánh quy định của pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài với Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế - VIB OnlineVIB Online
Theo dõi (1)

Báo cáo đánh giá, so sánh quy định của pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài với Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế, đề xuất khả năng áp dụng Luật Mẫu tại Việt Nam

Ngày đăng: 14:26 15-01-2021 | 174 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cá nhân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Liên quan đến lĩnh vực trọng tài thương mại quốc tế

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao làm đầu mối quốc gia thực thi Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài. Thực hiện Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ cơ quan đầu mối quốc gia trong thực hiện Công ước New York giai đoạn 2016-2020, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Dự án vùng “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng ở ASEAN” do Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh tài trợ, các chuyên gia độc lập của Dự án đã hoàn thành báo cáo đánh giá, so sánh quy định pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài với Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế, đề xuất khả năng áp năng áp dụng Luật Mẫu tại Việt Nam.

Bộ Tư pháp mong muốn nhận được phản hồi, thông tin về số liệu, tình hình thực tiễn cũng như các đề xuất chính sách (nếu có), đồng thời có ý kiến đối với những đề xuất được nêu tại Báo cáo.

Toàn văn Báo cáo được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị để tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 02­4.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Báo cáo nghiên cứu của chuyên gia độc lập

Ngày nhập

15/01/2021

Đã xem

174 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com