Theo dõi (1)

Thông tư ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một của điện tử cấp bộ, cấp tỉnh vàThông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Ngày đăng: 16:11 20-06-2019 | 553 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp và dịch vụ phần mềm liên quan đến các cơ sở dữ liệu nêu trên,

Phạm vi điều chỉnh

Dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử quốc gia

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng 02 Dự thảo: (i) Thông tư ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một của điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, (ii) Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: các tiêu chí, chức năng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật về gói tin cơ bản, định dạng dữ liệu trong xây dựng, kết nối Cổng dịch vụ côngHệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung cấp giải pháp và dịch vụ phần mềm liên quan đến các cơ sở dữ liệu nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục vui lòng xem file đính kèm bên dưới. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/07/2019 để kịp tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Thông tư số 1 về tiêu chí

Ngày nhập

20/06/2019

Đã xem

553 lượt xem

Phụ lục Thông tư số 1

Ngày nhập

20/06/2019

Đã xem

553 lượt xem

Thông tư số 2 về QCVN

Ngày nhập

20/06/2019

Đã xem

553 lượt xem

Phụ lục thông tư 2

Ngày nhập

20/06/2019

Đã xem

553 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com