Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3335 Dự thảo
5578 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

CHÍNH PHỦ ______________________ Số: /2011/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________________________________ Hà Nội, ngày tháng năm 2011 NGHỊ ĐỊNH…