Tìm kiếm trên 5145 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Giới thiệu VIBonline

CÔNG CỤ GÓP PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ KINH DOANH NGÀY CÀNG MINH BẠCH VÀ THUẬN LỢI 1.      Mục đích: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…

10:55 19-04-2006

Một số thông tin mới về dự án

Thông tin cũ: DỰ ÁN: SỰ THAM GIA CÁC DỰ ÁN LUẬT CỦA CHUYÊN GIA   Mục tiêu: Vì một hệ thống pháp luật dân chủ, khả thi và đồng…

09:06 13-04-2006

Vẫn nhà nước hóa, hành chính hóa

Nhân kỷ niệm 13 năm thành lập (3-1993) Saigon Times Club tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của hội để tiến tới một xã…

16:37 11-04-2006