Tìm kiếm trên 5175 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Giá trị pháp lý của văn bản số hoá

(Ý kiến dưới đây được trích trong bài "Các chuẩn giao dịch điện tử nhìn từ góc độ thực tế" của TS. Hoàng Lê Minh, Sở Khoa học Công nghệ…

15:13 20-05-2006

Luật GDĐT liệu có khả thi?

Nhiều ý kiến cho rằng Luật GDĐT là không khả thi ở Việt Nam trong điều kiện cơ sở hạ tầng thông tin, công nghệ nước ta còn chưa phát…

15:12 20-05-2006

Luật GDĐT liệu có khả thi?

Nhiều ý kiến cho rằng Luật GDĐT là không khả thi ở Việt Nam trong điều kiện cơ sở hạ tầng thông tin, công nghệ nước ta còn chưa phát…

15:10 20-05-2006