Tìm kiếm trên 5107 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Thoi gian cong chung?

 Trong du thao luat da co quy dinh ve thu tuc cong chung nhung chua co dieu nao quy dinh ve thoi gian cong chung, trach nhiem cua cong chung vien…

23:26 12-05-2006

Góp ý dự thảo Luật Công chứng

1. Về xã hội hoá công chứng           Tôi cho rằng cần loại bỏ các quy định: “Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền bổ nhiệm công chứng viên, việc…

01:05 12-05-2006

Thời gian công chứng?

Hien nay, thu tuc cong chung o nuoc ta con rat lau. Vay co le du thao cung can tim cach khac phuc van de nay. Nen chang mo rong…

00:27 12-05-2006

Những vấn đề cần xin ý kiến

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành PLNH, có một số vấn đề còn có những ý kiến, quan điểm khác nhau. Cụ thể…

22:35 10-05-2006

Đánh giá dự thảo nghị định

Miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc là những địa bàn kém phát triển, giao thông khó khăn, thu nhập của người dân thấp, hàng hóa khan…

12:12 09-05-2006

Góp ý dự thảo Luật Công chứng

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT CÔNG CHỨNG Dự thảo Luật Công chứng được Chính phủ giới thiệu ngày 09/02/2006, hiện nay đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho…

02:16 09-05-2006