Tìm kiếm trên 5134 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Luật không biên giới?

Dự thảo Luật GDDT quy định đối tượng áp dụng của Luật này như sau: "Luật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn…

15:25 20-05-2006

Tạo hành lang pháp lý an toàn cho GDĐT

Tạo hành lang pháp lý an toàn cho giao dịch điện tử Thứ Sáu, 12/08/2005 - Tiền Phong Online Các đại biểu Quốc hội chuyên trách cho rằng khung pháp…

15:18 20-05-2006

Luật GDĐT được dự thảo theo hướng mở

Luật Giao dịch điện tử được dự thảo theo hướng mở A.Phương - Báo Người lao động 11/08/2005 (NLĐ) - Luật Giao dịch điện tử sẽ góp phần đổi mới…

15:16 20-05-2006