Tìm kiếm trên 5098 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Sắp hoàn thiện Luật Giao dịch điện tử

Sắp hoàn thiện Luật Giao dịch điện tử (VietNamNet - 05/10/20) - Sau nhiều lần thảo luận, lấy ý kiến xây dựng tại các kỳ họp Quốc hội, sau nhiều…

15:33 20-05-2006

Mở rộng phạm vi điều chỉnh Luật GDĐT

Mở rộng phạm vi điều chỉnh Luật giao dịch điện tử Theo kế hoạch, Luật Giao dịch điện tử sẽ được thông qua và chính thức có hiệu lực từ…

15:30 20-05-2006

Luật không biên giới?

Dự thảo Luật GDDT quy định đối tượng áp dụng của Luật này như sau: "Luật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn…

15:25 20-05-2006