Tìm kiếm trên 5094 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Chuẩn bị bước chuyển lớn

Chuẩn bị bước chuyển lớn Bảo Duy – Báo Đầu tư ngày 17/08/2005 “Trong thời hạn 4 năm kể từ ngày Luật Doanh nghiệp thống nhất có hiệu lực, các…

15:51 20-05-2006

Quốc hội thảo luận Dự án Luật GDĐT

Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động giao dịch điện tử Ngày 27-10, kỳ họp thứ 8, QH khoá XI bước sang ngày làm việc thứ chín, thảo luận…

15:34 20-05-2006

Sắp hoàn thiện Luật Giao dịch điện tử

Sắp hoàn thiện Luật Giao dịch điện tử (VietNamNet - 05/10/20) - Sau nhiều lần thảo luận, lấy ý kiến xây dựng tại các kỳ họp Quốc hội, sau nhiều…

15:33 20-05-2006

Mở rộng phạm vi điều chỉnh Luật GDĐT

Mở rộng phạm vi điều chỉnh Luật giao dịch điện tử Theo kế hoạch, Luật Giao dịch điện tử sẽ được thông qua và chính thức có hiệu lực từ…

15:30 20-05-2006