Tìm kiếm trên 5113 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

TO CHUC LAI CONG TY TNHH MOT THANH VIEN

I- Van de chia, tach, hop nhat, sap nhap doanh nghiep -Hau qua phap li cua viec chia tach cong ty TNHH mot thanh vien dan toi mot ca nhan…

16:24 20-05-2006

Góp ý của InvestConsult

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP THỐNG NHẤT Công ty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (Investconsult Group) Dự thảo Luật doanh nghiệp…

16:23 20-05-2006

Góp ý của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Về luật doanh nghiệp Trương Đình SongChuyên viên cao cấpChúng tôi xin tham gia 3 vấn đề:1. Về thời hạn kết thúc chuyển đổi công ty nhà nước thành công…

16:23 20-05-2006

Ý kiến của CONCETTI

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 Từ Lê - Phó Giám đốcCông ty nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (concetti) 1. Về…

16:22 20-05-2006

Góp ý Luật Doanh nghiệp

Ý KIẾN THAM GIA VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ Trần Văn Tiến – Giám đốc Công ty SX và TM Đức Tiến46 Nguyễn Thiệp – Hà Nội…

16:21 20-05-2006

Mạnh tay hơn với vi phạm

Mạnh tay hơn với vi phạm Khánh An Tăng thêm những áp lực buộc các doanh nghiệp (DN) phải tuân thủ các quy định của pháp luật, hạn chế tối…

16:19 20-05-2006

Khoả lấp những khiếm khuyết

Khoả lấp những khiếm khuyết Bảo Duy – Theo Đầu tư ngày 3/10/2005 Nếu như thành tựu được coi là quan trọng nhất và cũng là vấn đề duy nhất…

16:19 20-05-2006