Tìm kiếm trên 5059 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Mô hình chứng thực điện tử của Singapore

Xin giới thiệu bài viết của tác giả BÌNH MINH đăng trên Vietnamnet ngày 6/10/2004. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINGAPORE: THÀNH CÔNG TỪ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CA Singapore, với…

14:55 20-05-2006

Giới thiệu về chứng chỉ số

CHỨNG CHỈ SỐ: CHỨNG MINH THƯ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Vì sao phải dùng chứng chỉ số?Ngày nay, việc giao tiếp qua mạng Internet đang trở thành một nhu…

14:52 20-05-2006

Chứng thực chữ ký ĐT: Mô hình nào cho VN?

Cơ quan xác thực chữ ký điện tử (Certificate Authority) đóng vai trò như một "người trung gian" hỗ trợ các bên trong giao dịch điện tử với mục tiêu…

14:27 20-05-2006