Tìm kiếm trên 5123 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Góp ý của Ths Luật học Diệp Thành Nguyên

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Thạc sĩ Luật học Diệp Thành NguyênPhó trưởng Khoa Luật – Đại học Cần ThơTheo Nghiên cứu Lập pháp ngày 05/09/2005…

17:40 20-05-2006

Góp ý của Tổng hội xây dựng Việt Nam

BẢN TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO “LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG” Ngày 11/08/2005, Ban Chính sách đã phối hợp với Câu lạc bộ Chuyên gia Xây…

17:39 20-05-2006

Đại biểu Quốc hội chưa hài lòng

Đại biểu Quốc hội chưa hài lòng Thái Thanh - Theo Thời báo kinh tế Sài gòn ngày 24/11/2005 Quốc hội lại dành thêm một buổi chiều thứ Ba vừa…

17:34 20-05-2006

Ý kiến của LS Trần Vũ Hải

Một số ý kiến về Dự án Luật Đầu tư (Dự thảo 17) Chúng tôi, đại diện cho khá nhiều doanh nghiệp rất cám ơn các vị đại biểu quốc…

17:34 20-05-2006