Tìm kiếm sự kiện

Tọa đàm về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thời gian tổ chức Từ 18-04-2018 08:00

Địa điểm

Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

VCCI, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam

Danh sách diễn giả

Hiện nay, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia để trình Chính phủ vào tháng 7 năm 2018 và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 khai mạc vào cuối tháng 10 năm 2018.

Đây là dự án Luật có liên quan trực tiếp đến ngành sản xuất và kinh doanh rượu, bia, đối tượng chịu tác động trực tiếp của luật nếu được Quốc hội thông qua.

Để chuẩn bị các ý kiến tham gia vào dự án luật, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng tổ chức cuộc Tọa đàm về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thời gian: Một nửa ngày, bắt đầu từ 08 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Thành phần: Đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu, bia, các chuyên gia kinh tế, luật pháp và đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan thông tin và truyền thông.

Trân trọng kính mời đại biểu tới dự Tọa đàm