Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe

Thời gian tổ chức Từ 30-08-2018 08:00

Địa điểm

Hội trường số 1, tầng 7 trụ sở VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam

Lĩnh vực

Vận tải hàng hóa

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Vận tải đường bộ ở Việt Nam đã và đang bộc lộ nhiều điều bất hợp lý dẫn đến chưa phát huy được hết tiềm năng của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong nền kinh tế. Một trong những nguyên nhân chủ yếu đến từ những quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực này còn khá nhiều bất cập.

Để tạo diễn đàn cho các doanh nghiệp nêu lên thực trạng và trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam phối hợp tổ chức:

HỘI THẢO CƠ CHẾ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LDOANH NGHIỆP VẬN TẢI,

DOANH NGHIỆP BẾN XE

Thời gian: 8h00 đến 11h30, thứ Năm ngày 30 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7 trụ sở VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự Hội thảo, chia sẻ và thảo luận quan điểm của mình về các vấn đề còn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 30/8/2018 tới:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024. 6683 6545 /024.35770632; Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Chương trình dự kiến, Phiếu đăng ký được đính kèm theo bài viết này

Rất mong được tiếp đón đại biểu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tại Hội thảo./.