Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam

Thời gian tổ chức Từ 27-06-2018 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Tư pháp

Lĩnh vực

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiến hành triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tư pháp thực hiện rà soát để sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến tiếp cận đất đai. Là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến quyền kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tiếp cận đất đai là lĩnh vực phát sinh nhiều vướng mắc và nhận được nhiều kiến nghị từ phía các nhà đầu tư.

Để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Hội thảo:

PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI

CỦA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Thời gian: 8h00-11h30, thứ Tư, ngày 27/6/2018

Địa điểm: Hội trường tầng 7, toà nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham dự và có ý kiến trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu về vấn đề này. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) trước 16h ngày 26/6/2018 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545/ 024.35770632 (anh Minh Anh)

Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (mục Sự kiện).

Trân trọng cảm ơn và rất mong sự có mặt của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.