Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện pháp luật về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

Thời gian tổ chức Từ 13-12-2017 08:30

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Bộ Xây dựng

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chuẩn bị đề xuất chính sách sửa đổi các luật trong lĩnh vực xây dựng, gồm Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng Dự thảo Nghị định nhằm cắt bỏ nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các doanh nghiệp.

Để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như tăng cường hiện quả quản lý nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thời gian: 8h30-11h30, thứ Tư, ngày 13/12/2017

Địa điểm: Hội trường tầng 7, toà nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham dự và có ý kiến đóng góp hoàn thiện các văn bản pháp luật nói trên. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo Thư mời này) trước 16h ngày 12/12/2017 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545 (chị Hải)/ 024.35770632 (anh Đức)

Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (mục Sự kiện).

Trân trọng cảm ơn và rất mong sự có mặt của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.