Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục

Thời gian tổ chức Từ 18-04-2017 13:30

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI

Danh sách diễn giả

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012) đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo nhằm khắc phục, sửa đổi những bất cập trong quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.   Để góp phần hoàn thiện Dự thảo theo hướng hợp lý, khả thi hơn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức :

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN HOÀN THIỆN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC[1]

Thời gian:    13h30 – 17h00, thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Địa điểm:     Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham gia và đóng góp ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo Thư mời này) trước ngày 18/4/2017 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 04.35770632 (chị Hoa); 04.66836545 (chị Linh)

Fax: 04.35771459/04.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/xdphapluat@vcci.com.vn

Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (mục Dự thảo).

Trân trọng cảm ơn và rất mong sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

[1] Hội thảo song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.