Tìm kiếm sự kiện

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Thời gian tổ chức Từ 23-03-2018 08:30

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực

Bảo vệ môi trường

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Luật này được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý cao, thống nhất, đồng bộ để điều chỉnh hình thức đầu tư PPP, góp phần đẩy mạnh việc thu hút nguồn nhân lực tư nhân vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia, cung cấp dịch vụ công, gồm: giao thông, điện lực, y tế, giáo dục, thể thao văn hoá, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước…

     Để góp ý hoàn thiện dự án Luật này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức: 

HỘI THẢO GÓP Ý ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG 

LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Thời gian: 08h30 – 11h30 thứ Sáu, ngày 23 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham dự và phát biểu ý kiến quý báu tại hội thảo.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo file mẫu đính kèm theo Thư mời này) trước 17h ngày 22/03/2018 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545 (chị Trâm/ chị Hương) / 024.35770632 (anh Đức)

Fax: 024.35771459 / 024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.