Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 05-12-2017 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ) số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực

Bộ Tài chính

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật quản lý thuế (sửa đổi), trong đó có Đề cương Dự thảo và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Theo dự kiến, Dự thảo Luật sẽ sửa đổi các quy định về việc quản lý các loại thuế (kê khai, nộp, hoàn thuế), các khoản bảo hiểm bắt buộc do cơ quan quản lý thuế thu. Các quy định này sẽ có tác động toàn diện và ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề sản xuất đầu tư kinh doanh.

Để góp ý hoàn thiện Đề cương Dự thảo Luật này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Tư vấn thuế (VATC) tổ chức

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP

VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DƯNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

Thời gian: 08h00 – 11h30 thứ Ba, ngày 05 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

     VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham dự và có ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo Đề nghị (sửa đổi).

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo Thư mời này) trước 16h ngày 04/12/2017 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545 (chị Hải)/ 024.35770632 (chị Hoa)

Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

     Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (mục Sự kiện).

Trân trọng cảm ơn và rất mong sự có mặt của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.