Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Luật Cạnh tranh (sửa đổi) tại TP.Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức Từ 12-05-2017 00:00

Địa điểm

Đơn vị tổ chức

VCCI. Bộ Công Thương

Danh sách diễn giả

Luật cạnh tranh là một trong những đạo luật quan trọng trong khung khổ pháp luật về doanh nghiệp, tác động mạnh mẽ tới môi trường cạnh tranh của nước ta. Bên cạnh, những điểm tích cực đã phát huy trong gần 12 năm qua, thì trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện tại, Luật đang bộc lộ những điểm không còn phù hợp. Hiện tại, Bộ Công Thương đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật cạnh tranh với nhiều sửa đổi quan trọng về: đối tượng chịu tác động; các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; tập trung kinh tế; cơ quan quản lý cạnh tranh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức

HỘI THẢO

 LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP DỰ THẢO LUẬT CẠNH TRANH (SỬA ĐỔI)

Thời gianTừ 08h00-11h30, Thứ sáu, ngày 12 tháng 05 năm 2017

Địa điểmHội trường lầu 10, VCCI HCM (171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM)

VCCI trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp/Hiệp hội/Chuyên gia tham gia và đóng góp ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước ngày 10/5/2017 tới Phòng Pháp chế – VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Fax: 083 932 5472 hoặc liên hệ:

Anh Đức (ĐT: 090 949 7155 Email: nvduc1980@gmail.comducnguyen@vcci-hcm.org.vn) hoặc Anh Linh (ĐT: 091 908 3777 Email: nguyenlinh@vcci-hcm.org.vn).

Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn(mục Dự thảo).

Trân trọng./.

Các văn bản liên quan